Riemag-Logo Home .::. Impressum/AGBs .::. Kontakt


Home

Produkte
Neuheiten
Service
Kontakt
Impressum/AGBs

Gebraucht-Anlagen

Export

Export

Xuat Khau May Phat Dien

Kinh thua Quy Ong/Ba,
Cac san pham cua chung toi rat da dang tu:

50 KVA len toi 2.000 KVA van hanh bang dong co diesel

va tu:

80KVA len toi 1.200 KVA van hanh bang khi gas tu nhien

Neu Quy vi co nhu cau, vui long gui yeu cau chi tiet ve san pham Quy vi mong muon.
Dong co cua chung toi duoc xuat khau trong nhung cong ten no 20” dat tieu chuan ve chat luong.

Ky thuat dac biet cua chung toi la:
    #1 He thong tich hop Nhiet & Dien: Nang luong nhiet cua may phat dien duoc bien doi vao he thong dot nong bang hoi nuoc va duoc su dung cho muc dich ve nhiet.

    #2 Chung toi co the su dung cac nhien lieu tot nhat tu thuc vat nhu la: phan lon cac dau thuc vat hoac la khi gas tu nhien trong dat.
Neu Quy vi quan tam den san pham cua chung toi, Quy vi co the yeu cau ho tro bat cu luc nao.

Duoc thanh lap tu nam 1989 cho den nay chung toi da co mot so nhung du an voi cac khach hang lon trong cong viec lap dat cac tram bien the dien thanh cong.
Chung toi la doi tac cua rat nhieu nha san xuat dong co motor, chang han nhu:
MTU, Deutz-MWM, Volvo ,Scania , Perkins, Iveco , Caterpillar, Waukesha, John Deere , MAN

Tran trong,

Peter Riedel
Riemag Power Systems